- TOURISM ASSOCIATION Bulgaria -

Member of 'Natioanal Tourism Board Council' under the authority of Ministy of Tourism Bulgaria


 - СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ - 

Член на 'Консултативен съвет по Туризъм' към Министерството на Туризма 


 

 


Заявка за членство