Бюлетин № 11

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 8

02.10.2017

ТЕМА: ПРИНУДИТЕЛНАТА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА "ВРЕМЕННО ЗАТВАРЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ" ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

АВТОР: СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ
 

Към Сдружение Туризъм бе отправен следния сигнал за нарушение с молба за съдействие.

Фирма "Смарт Мийтингс“ ЕООД извършва туроператорска дейност /като предлага за продажба организирани туристически пътувания, които включват настаняване и други туристически услуги, които съставляват значителна част от пътуването -хранене, семинари/, без да притежава регистрация за този вид дейност.

Сдружение Туризъм предприе действия, като подаде сигнал към Комисия за защита на потребители /КЗП/.

Комисията за защита на потребителите е органът, извършващ последващ контрол за спазване на изискванията на ЗТ и становището на КЗП по казуса е:

След констатирано нарушение е ангажирана административно-наказателна отговорност на дружеството и е съставен акт за установеното административно нарушение. Издадена е Заповед за налагане на принудителна административна мярка временно затваряне на туристическия обект.

Вярваме, че сме били полезни на колегите сигнализирали ни за това нарушение, както и на всички останали колеги в туристическия бранш с разрешаването на гореизложения казус.

За повече информация по тематиката на настоящия информационен бюлетин можете да се обърнете отново към нас на посочените адреси и телефони.

 

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg
 

For more information see our web site http://www.stourism.bg
 

© 2017 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”. Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.