Дейност / Activity


„СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ е активен член към Националния Консултативен съвет по Туризъм под егидата на Министерството на Туризма в Република България. В качеството си на такива, Ние имаме директната възможност да съобразяваме, координираме, консултираме, отстояваме и предлагаме политики и действия свързани с актуалните теми в сферата на Туризма.

Мисия/Визия:

1. Да представлява интересите на своите членове пред администрацията на изпълнителната власт, непартийни организации или инициативи както в България, така и по света.

2. Да обедини усилията на ангажираните в сектора Туризъм за развитие и просперитет в областта. Това включва извършващите туристически дейности по смисъла на Закона за туризма туроператорска и агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, предоставящи тематично ориентирани услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм, както и лицата предоставящи екскурзоводски услуги.
3. Да съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики, включително професионалната етика в туризма, с цел повишаване качеството на предлаганите услуги и доверието в сектора.
4. Да представлява и координира членовете си при разработването и реализацията на проекти и стратегии в туризма.


Целеви приоритети в дейността към настоящия момент:

1. Изграждането и експлоатацията на пътна инфраструктура: скоростен път до най-големия морски курорт в България, между северното и южното Черноморие, подходяща цялостна пътна инфраструктура в страната.
2. Законово обосновани промени и инициативи в регламентирането, лицензирането и регулирането на упражняващите дейност туроператори и турагенти. Преустановяване на практики свързани с нерегламентираната дейност в сектора (сива икономика).
3. Разрешаване на казуса „Проблем с кадрите“ в сектора на туризма, чрез законово установени норми по назначаването на работа и удължаването престоя за граждани от други държави (например такива от Република Украйна и Молдова).
 

Tourism Association is a active member of National Tourism Council Board through the Ministry of Tourism Bulgaria.
The Tourism Association general activity is to provide the most effective support of the tourism industry for the all hospitality and travel and leisure related businesses. We continuously strive to be the strongest resource possible to our members and all of those businesses associated with hospitality and tourism sector market.
Our mission is the advocacy voice and key resource for the development with information, education, good practices and all kind of activity for the Hospitality and Tourism sphere.
The purpose of the Tourism Association is to represent in an ethical and professional manner the common interest of members including political action and government relations and professional development, and industry advancements.