Доц. д-р Йордан Йорданов - ретроспекция 2016 и перспектива в идните години