За членство

Заявление за членство.pdf
 

За да станете член на СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ е необходимо:

  1. Да се запознаете с Устава на Сдружение Туризъм.
  2. Да попълните заявление за членство и да го изпратите сканирано на: contact@stourism.bg
  3. Да изпратите копие от валиден Лиценз за туроператорска, турагентска, хотелска дейност и/или друг лиценз в
     сферата на туризма валиден за Република България.
  4. Да платите по банков път годишната такса за членски внос на посочената в заявлението банкова сметка на
    Сдружението.