Заявка за членство

Заявление за членство.pdf
 

За да станете член на СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ е необходимо следното:

1. Да се запознаете с Устава на Сдружение Туризъм.
2. Да сте съгласни с целите и средствата за тяхното постигане, както и с останалите правила, заложени в Устава.
3. Да попълните заявление за членство и да го изпратите сканирано на:
info@stourism.bg или в оригинал на адрес: гр. София 1301, бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, етаж 3, офис 8.
4. Да изпратите копие от Лиценз за туроператорска / турагентска и/или хотелска дейност и/или друг лиценз в сферата на туризма в Република България.
5. Да платите по банков път годишната такса за членски внос на посочената в заявлението банкова сметка на Сдружението.