За членство


 

За да станете член на СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ:
 


 

  • Попълните следната форма на заявление за членство  и изпратете на: contact@stourism.bg
 
  • Изпратете копие от валиден Лиценз (туроперат, турагент, хотелска дейност, друго в сферата на туризма).
 
  • Заплатете по банков път годишната такса за членски внос на посочената в заявлението банкова сметка.