ИЗВЪНРЕДЕН БЮЛЕТИН 03.03.2017 № 5

ИЗВЪНРЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТЕМА: ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА
АВТОР: СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ


Уважаеми колеги, дами и господа,
Нашата първа работна среща в Министерството на туризма се състоя на 02.03.2017 в присъствието на министъра на туризма Стела Балтова и заместник министъра Ирена Георгиева по повод взаимното ни желание да обсъдим проблеми въпроси, свързани с входящия и изходящ туризъм в България.

Следните теми бяха дискутирани по тяхната последователност:

  1. Дефицитът на кадри в туризма на прага на летен сезон 2017.

  2. Промените в ЗДДС, касаещи туризма.

  3. Недостатъчният капацитет на работа в българските посолства и консулски служби при издаване на туристически визи.

  4. Инфраструктура на територията на РБ.

  5. Образованието в сектор Туризъм на България.

  6. Концесиите и свободните зони на морските плажове.

    Предстои следваща среща на 13.03.2017 г., в която сме поканени да дискутираме с експерти от Министерството на туризма и Министерството на финансите промените в ЗДДС, касаещи туризма.

Очакваме последващи покани за останалите засегнати на тази среща теми и разисквания и като участници в новата работна група към Националния съвет по туризъм, в която сме потвърдили готовността си за участие.

 

For more information see our web site http://www.stourism.bg
 

© 2017 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.