ИЗВЪНРЕДЕН БЮЛЕТИН 10.03.2017 № 6ТЕМА: ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
АВТОР: СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ


Уважаеми колеги,
Нашата първа среща с КЗП се състоя на 09.03.2017 в КЗП с присъствието на г-н Димитър Маргаритов /Председател/ и г-жа Емилия Елчинова /Директор Главна дирекция Контрол на пазара/.

В резюме на срещата бяха обсъдени следните въпроси по тяхната последователност:
1. Възможност за формиране на обща работна група, особено активна по време на летни и зимни туристически сезони. Общата работна група да има следната функция: приемане, трансфер и съдействие по обслужването на сигнали за:
- сигнализиране за нелоялна и законосъобразна конкуренция на нелицензирани и нерегламентирани търговци на туристически услуги.
- сигнали от потребители за некоректно изпълнение на туристически услуги

2. Масова информационна кампания, обезпечена и осъществена от името на Комисията за защита на потребителите и Министерството на туризма с присъствието, съдействието по организацията и изпълнението на Сдружение Туризъм.

Кампанията ще бъде насочена към информираността на крайния потребител, като инструмент в превенцията срещу нелоялните практики в туристичския бранш (следвайки приетите инструкции и насоки в новата европейска директива, касаеща правата на потребителя в туризма), а именно:

- ясна информация за съдържанието на цената в туристическия пакет/услуга, който им се предлага. Какво включва като услуги в оферираната цена и какво отстъства от нея – информация за превоз, настаняване, период, включени услуги и др.
- задължителните реквизити към туристическия пакет, които потребителя трябва да изисква от доставчика: ваучер, договор, застраховка, вкл. застрахователна полица на същия.
- на чуждестранните туристи и туроператори по входящ туризъм да се предоставя със съдействието на Министерството на туризма информация в презентациите за България и под формата на информационни брошури, които да се раздават на летищата или на граничните пунктове с насоченост гореизброеното.

Сдружение Туризъм ще очаква последващи срещи и действия към изброените актуални теми.

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg

For more information see our web site -http://www.stourism.bg

© 2016 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.