ИЗВЪНРЕДЕН БЮЛЕТИН 12.04.2017 № 8

ИЗВЪНРЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТЕМА: НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА

АВТОР: СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ


Уважаеми колеги,

С настоящото ви информираме, че днес в консулския отдел на Българското посолство в Москва не е възможно издаването на туристически визи на граждани на Република Русия. Държавата ни не е заплатила месечния си абонамент към eVisa – софтуерната компания, която обслужва консулската ни служба при издаване на визи.

Обяснението, което получихме е, че Министерството на външните работи не е извършило плащане по абонаментната подръжка на горепосочената софтуерна компания и поради тази причина не е възможно издаването на визи.

Възмутени сме от получилата се инфарктна ситуация за всички туроператори в сектор входящ туризъм от Русия за България. Не желаем да коментираме какви биха били бизнес последиците за България като туристическа дестинация и за всички компании, работещи в сектор входящ туризъм в България.

Кратко време след съвсем скоро отминалите туристически борси, в период на динамични резервации за летен сезон 2017, смятаме за изключително неуместно да попадаме в такава ситуация.

 

Молим за вашето съдействие и коментар.

Оставаме на ваше разположение за допълнителна информация.

 

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg

For more information see our web site -http://www.stourism.bg


© 2017 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.