ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16.02.2017


Уважаеми дами и господа,
На 16.02.2017 в рамките на 34-то туристическото изложение "Ваканция и СПА ЕКСПО 2017", СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И АГЕНЦИИ и АСОЦИАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ ОБЩИНИ реализираха първия в Република България меморандум за взаимно сътрудничество с клауза за разменено членство между две неправителствени организации по повод реализация на транснационален европейски проект „Access Angels / Достъпни ангели“ .

Общата цел, която си поставиха двете асоциации е следната:
1. Законосъобразно изграждане на достъпна среда и услуги за хора със специфични нужди и увеличаване на възможностите им за избор на почивка и развлечения.
2. Подобряване състоянието на инфраструктурата в Република България от гледна точка на достъпност за хора с увреждания.
3. Информиране на обществеността за потребностите на хората с увреждания. Анализ и оценка нa туристическата база от гледна точка на достъпност.
4. Усъвършенстване съществуващата база в съответствие с европейските и световни критерии за достъпен туризъм.
5. Създаване на условия за трансфер на добри практики; съвместно участие във форуми, инициативи и проекти, обмен на информация, експертиза и идеи за развитие на национална мрежа за достъпен туризъм.

6. Създаване на предпоставки за постоянен диалог с компетентните институции по отношение на изграждане на система за обучение и квалификация насоциални асистенти в туризма и включването на тази професия в Националния регистър на професиите.
7. Партньорство с други държави в реализирането на транснационален европейски проект „Достъпните ангели“.

За повече информация:

  • Чавдар Русев – Главен секретар на АСОЦИАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ ОБЩИНИ, тел. 0888 647 629, e-mail: bulmonte@mail.bg

  • Лили Христова – Главен секретар на Сдружение Туризъм, тел.: 0889 54 68 92, e-mail: info@stourism.bg