Дейност / Activities

„СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ е мобилизирано за постигането на приоритетите, включително актуални препятствия свързани с ефективната работа на ангажираните в сектора на туризма. В качестовто си на активен член към Националния Консултативен съвет по Туризъм под егидата на Министерството на Туризма, Ние имаме пряката възможност да съобразяваме, координираме, отстояваме и предлагаме политики и действия свързани с днешното и бъдещето позитивно развитие на Туризма в България.
 
Актуални приоритети към настоящия момент:
 
1. Пътна инфраструктура: Акцентираме на следните факти: отсъствие на скоростен път до най-големия морски курорт в България, отсъствие на скоростен път между северното и южното Черноморие, отсъствие на подходяща цялостна пътна инфраструктура в страната.
2. 
Законови и държавни мерки за спиране на продажбите на туристически продукти и услуги от сивия сектор, с цел прекратяване демотивацията на големи международни туроператорски фирми да инвестират във входящ туризъм на територия на страната.
3. 
Разрешаване на казуса „Проблем с кадрите“ в сектора на туризма, чрез законово установени норми за назначаване на работа на граждани от други държави (например такива от Република Украйна и Молдова).

The Tourism Association general activity is to provide the most effective support of the tourism industry for the all hospitality and travel and leisure related businesses. We continuously strive to be the strongest resource possible to our members and all of those businesses associated with hospitality and tourism sector market.
Our mission is the advocacy voice and key resource for the development with information, education, good practices and all kind of activity for the Hospitality and Tourism sphere.
The purpose of the Tourism Association is to represent in an ethical and professional manner the common interest of members including political action and government relations and professional development, and industry advancements.